HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐĂNG KÍ HỌC LÁI XE

Điện thoại liên hệ:

  P. Hành chính Tổng hợp : 0256.3811626

  P. KT-Phát triển phần mềm: 0256.3811648 - 0256.3811618

  Email: ict@stttt.binhdinh.gov.vn

  Website: ict.stttt.binhdinh.gov.vn

  Địa chỉ: 469 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định

Copyright © 2017 TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH.